Sbs Estonian - Sbsi Eestikeelne Raadiosaade

Synopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

Episodes

 • Need for bilingual aged care is growing - Nõudlus kakskeelse eakate hoolduse järgi kasvab

  Need for bilingual aged care is growing - Nõudlus kakskeelse eakate hoolduse järgi kasvab

  15/09/2017 Duration: 04min

  The effects of dementia on bilingual people can include the sudden loss of a second language, leaving those affected feeling isolated -- especially in aged care.  Now, some aged-care services are looking beyond Australia to find bilingual workers to meet their needs.   - Kakskeelsetel inimestel võib dementsuse arenedes teine õpitud keel järsku ära kaduda, mis eraldab nad ülejäänud maailmast - seda eriti eakate hoolekandeasutuses.  Nüüd otsivad osad eakate hooleasutused väljaspoolt Austraaliat endale kakskeelseid töötajaid, et kasvava nõudlusega sammu pidada.   

 • Scandinavian Festival in Brisbane is more popular than ever before - Brisbanei Skandinaavia festival kogub populaarsust

  Scandinavian Festival in Brisbane is more popular than ever before - Brisbanei Skandinaavia festival kogub populaarsust

  15/09/2017 Duration: 04min

  Scandinavian Festival in Brisbane is now in it's sixth year and have relocated to accommodate the growing number of visitors. - Brisbanei Skandinaavia festival toimub juba kuuendat korda. Sel aastal toimub festival uues kohas, sest muidu ei mahuks kõik soovijad lihtsalt ära.

 • Australian Dan Le Man is entertaining Estonians with circus - Austraallane Dan Le Man teeb Eestist tsirkust

  Australian Dan Le Man is entertaining Estonians with circus - Austraallane Dan Le Man teeb Eestist tsirkust

  08/09/2017 Duration: 11min

  Dan Renwick aka Dan Le Man is an Australian circus artist who lives in Estonia. What does he think of Estonia, its circus scene and most importantly - do Estonians have a sense of humour!? - Dan Renwick ehk Dan Le Man on Eestis elav Austraalia tsirkuseartist. Mida ta arvab Eestist, sealsest tsirkusest ning kas eestlastel üldse on huumorimeelt?

 • Whats the real reason behind our widening waistlines? - Mis on meie suureneva vööümbermõõdu tegelikuks põhjuseks?

  What's the real reason behind our widening waistlines? - Mis on meie suureneva vööümbermõõdu tegelikuks põhjuseks?

  08/09/2017 Duration: 06min

  Obesity is on the rise in Australia.  Are the reasons behind this growth lifestyle-related, environmental, genetic or a combination of the three? - Rasvumine on Austraalias tõusuteel.  Kas selle põhjused on elustiiliga seotud, keskkonnast tulenevad või geneetilised või kõigi nende kolme koosmõjud?

 • Viva: What should you do after being diagnosed with dementia? - Mida teha, kui teil on diagnoositud dementsus?

  Viva: What should you do after being diagnosed with dementia? - Mida teha, kui teil on diagnoositud dementsus?

  08/09/2017 Duration: 06min

  Being diagnosed with dementia can seem like the end of the world for those affected. Over 400,000 people in Australia currently live with dementia. As many as 244 people are being diagnosed with dementia each day, and numbers are expected to rise dramatically over the next 40 years. What should you do after a diagnosis and can you live a quality life with dementia?  - Nende jaoks, kellel on diagnoositud dementsus, võib see maailma lõpuna tunduda.  Üle 400 000 austraallase elavad praegu dementsusega.  Iga päev diagnoositakse 244 inimesel dementsus ning järgmise neljakümne aasta jooksul arvatakse, et need arvud tõusevad märkimisväärselt.  Mida peaks siis peale sellise diagnoosi saamist tegema ning kas sellega on võimalik kvaliteetset elu elada?  

 • Sydney choir Lõke celebrates turning 20 - Sydney koor Lõke tähistab oma 20. aastapäeva

  Sydney choir Lõke celebrates turning 20 - Sydney koor Lõke tähistab oma 20. aastapäeva

  01/09/2017 Duration: 11min

  Sydney Estonian choir Lõke is turning 20 next week. How will the celebrate? How easy is it to sing Estonian songs and what have been some of the most memorable moments? We talked to Lõke's Director Kieran Scott to find out. - Sydney eesti koor Lõke saab järgmisel nädalal 20 aastaseks. Kuidas sünnipäeva tähistatakse? Kui lihtne on eestikeelseid laule laulda ning millised on olnud meeldejäävamad hetked koori ajaloos? Rääkisime sellest kõigest koorijuhi Kieran Scottiga.

 • Viva: Want to age better? Join the choir - Kui te soovite paremini vananeda, siis liituge kooriga

  Viva: Want to age better? Join the choir - Kui te soovite paremini vananeda, siis liituge kooriga

  01/09/2017 Duration: 07min

  Want to age better?  Then perhaps you might like to consider joining a choir.  Singing is something most of us had experienced at some point in life whether it was singing at school or secretly in the shower.  But did you know that joining the choir actually has proven benefits for positive ageing?    - Kas te soovite paremini vananeda? Siis ehk kaaluksite mõne kooriga liitumist.  Laulmine on midagi, mida enamik meist on kogenud. Olgu selleks siis oma haridustee jooksul koolis laulmine või salaja üksinda duši all laulmine.   

 • Settlement Guide: Why you should take precautions with prescription medication - Miks retseptiravimite võtmisel ettevaatlik peaks olema

  Settlement Guide: Why you should take precautions with prescription medication - Miks retseptiravimite võtmisel ettevaatlik peaks olema

  01/09/2017 Duration: 06min

  You might be surprised that the majority of overdoses in Australia are from prescription medications, not illegal drugs. The misuse of prescribed drugs is a serious health issue.   - See võib olla üllatuseks, kuid enamik Austraaliast esinevatest üledoosidest on seotud retseptiravimitega ning mitte illegaalsete narkootikumidega.  Retseptiravimite valesti kasutamine on tõsine tervishoiu probleem.   

 • Who determines the trends in the floral industry? - Kes määrab lilleseadega seotud trendid?

  Who determines the trends in the floral industry? - Kes määrab lilleseadega seotud trendid?

  25/08/2017 Duration: 09min

  Pille-Riin Tilk is a florist starting off her own business in Sydney. She has 10 years of floristry experience from Australia and Estonia. We asked her about some of the customs related to flowers and who determines the trends in the flower industry? - Pille-Riin Tilk on florist, kes lõi Austraalias oma firma. Tal on 10 aastat lilleseadja kogemust nii Eestist kui Austraaliast. Uurisime talt, millised kombed lilledega kaasas käivad ning kes määrab lillemaailmas viimase moe?

 • Viva: Never too late to start a new career - Viva sari: Kunagi pole liiga hilja uue karjääri alustamiseks

  Viva: Never too late to start a new career - Viva sari: Kunagi pole liiga hilja uue karjääri alustamiseks

  25/08/2017 Duration: 08min

  Whether you're looking for work, want to start your own business or fulfill a long-term passion - starting a new career later in life can be challenging.  We meet a woman who became a yoga teacher in her 60's, career coaches and an older worker recruiter for tips and trends to help you make a successful career transition.    - Hoolimata sellest, kas te otsite tööd, soovite alustada oma firmat või oma pikaajalist kirge ellu viia, uue karjääri algus elu teises pooles võib olla raske.  Tutvustame nüüd naist, kellest sai tema 60nendatel eluaastatel joogaõpetaja, ning karjäärinõustajat ja vanemate töötajate värbajat, kes tutvustavad, kuidas edukalt karjääri muuta.   

 • SBS NLC17: Our need for language learning - SBSi keeleõppe võistlus innustab võõrkeeli õppima

  SBS NLC17: Our need for language learning - SBSi keeleõppe võistlus innustab võõrkeeli õppima

  11/08/2017 Duration: 04min

  Australia is more multicultural than ever. The 2016 Census shows 28 per cent of us were born overseas. But the number of us learning languages is falling, with schools teaching less language classes than before. Yet the benefits of bilingualism are proven.    To take part of SBS Radio Language Competition, please visit: http://www.sbs.com.au/radio/article/2017/05/09/sbs-radios-national-languages-competition-2017 - Austraalia on praegu kõige multikultuursem, mis ta on kunagi varem olnud.  2016. aasta rahvaloenduse andmetel on 28 protsenti meist välismaal sündinud.  Kuid võõrkeelt õppivate austraallaste arv langeb ning koolid õpetavad praegu vähem võõrkeeli kui enne.  Samas on kakskeelsuse kasulikkus tõestatud.   SBSi raadio keelevõistlusest osa võtmiseks saab rohkem infot siit: http://www.sbs.com.au/radio/article/2017/05/09/sbs-radios-national-languages-competition-2017

 • Why you shouldnt avoid conversations about death - Miks ei tohiks surmast rääkimist edasi lükata

  Why you shouldn't avoid conversations about death - Miks ei tohiks surmast rääkimist edasi lükata

  11/08/2017 Duration: 06min

  Talking about death makes many of us uncomfortable.  But by avoiding the subject, it might just make things worse when the time comes.  Talking with your loved ones about your Will, Advance Care Directive and other wishes is important for you and for them.  - Surmast rääkimine tekitab paljudest meist ebamugavust.  Kuid selle teema vältimine võib olukorra hoopiski raskemaks muuta.  Oma lähedastega testamendi teemadel, edasisest hooldusest ning teistest teile tähtsatest teemadest rääkimine on oluline nii teie endi kui teie lähedaste jaoks.  

 • Study: What brings Estonians to Australia? - Uuring: Mis toob eestlasi Austraaliasse?

  Study: What brings Estonians to Australia? - Uuring: Mis toob eestlasi Austraaliasse?

  16/06/2017 Duration: 08min

  Mark Herman Ilumets is a Year 11 student from Hiiumaa. He studied Australian Estonians for his school work and found out some interesting facts about them. What did these almost 600 people tell him? - Mark Herman Ilumets on Hiiumaalt pärit 11. klassi õpilane. Ta uuris oma koolitöö jaoks Austraalias elavaid eestlasi ning leidis nende kohta huvitavaid fakte. Mida need pea 600 inimest talle siis rääkisid?

 • Indigenous Australians are more likely to face racism - Põlisrahvastest austraallased on suurema tõenäosusega rassismi ohvrid

  Indigenous Australians are more likely to face racism - Põlisrahvastest austraallased on suurema tõenäosusega rassismi ohvrid

  16/06/2017 Duration: 05min

  A recent SBS commissioned study found that 1 in 5 Australians have experienced racism.  And Aboriginal and Torres Strait Islander people are 25 per cent more likely to encounter racism than Australians of other ethnic origins.  - Hiljuti läbi viidud SBSi poolt tellitud uuring leidis, et iga viies austraallane on rassismi saanud kogeda.  Aborigeeni ja Torrese Väina Saarte päritolu inimesed kogevad 25 protsenti suurema tõenäosusega rassismi kui teistest etnilistest kogukondadest pärit austraallased.   

 • Elder abuse in the family - Perekonnas toimuv eakate väärkohtlemine

  Elder abuse in the family - Perekonnas toimuv eakate väärkohtlemine

  16/06/2017 Duration: 06min

  We might not hear about elder abuse very often but the government believes up to ten per cent of older Australians suffer abuse every year. And it's often difficult for older migrants, who face additional barriers when it comes to reporting the abuse. There are ways to get help.  - Me ei pruugi eakate väärkohtlemisest palju kuulda, kui valitsus usub, et igal aastal kannatab kokku kuni kümme protsenti vanematest austraallastest väärkohtlemise all.  Ning tihti on olukord kõige raskem vanemate immigrantide jaoks, kes on vastakuti mitme takistusega, kui nad väärkohtlemisest ametivõimudele teatada.  Kuid on mitmeid viise, kuidas abi saada.   

 • Australian Gondwana choir will travel to Estonian Song Festival - Austraalia Gondwana koor reisib Eesti laulupeole

  Australian Gondwana choir will travel to Estonian Song Festival - Austraalia Gondwana koor reisib Eesti laulupeole

  02/06/2017 Duration: 07min

  Australian Gondwana choir will travel to the Baltic States to experience the choral culture of the area. We talked to Lyn Williams, the Artistic Director to hear more about the choirs and their travels. - Austraalia Gondwana koor reisib peagi Balti riikidesse, et sealsest koorilaulu kultuurist osa saada. Vestlesime Lyn Williamsiga, kes on Gondwana kooride kunstiline juht lähemalt nendest noortekooridest ja nende reisiplaanidest.

 • Legal side for transgender youth a big issue - Juriidilised tõkked transsooliste noorte elus

  Legal side for transgender youth a big issue - Juriidilised tõkked transsooliste noorte elus

  02/06/2017 Duration: 05min

  Increasing numbers of transgender children are using a new, free national legal service to help them access vital hormone treatments. There are mounting calls for the Federal Government to remove the courts from such medical decisions.   - Üha kasvav arv transsoolisi lapsi kasutab uut tasuta riiklikku õigusabi teenust, mis aitab neil tagada ligipääsu nende jaoks vajalikule hormoonravile.  Kuid nüüd kasvavad ka üleskutsed, et Föderaalvalitsus takistaks kohtuid selliseid meditsiinilisi otsuseid tegemast.   

 • Indigenous Conversations: National Reconciliation Week - Riiklik põlisrahvastega leppimise nädal

  Indigenous Conversations: National Reconciliation Week - Riiklik põlisrahvastega leppimise nädal

  02/06/2017 Duration: 07min

  National Reconciliation Week is a time to celebrate and build respect between Aboriginal and Torres Strait Islander people and other Australians. It also marks significant dates in the history of Indigenous Australians: the 1967 referendum and 1992 Mabo decision. This year's theme is 'Let's take the next steps' which for some means constitutional recognition. - Rahvusliku leppimise nädal on aeg, kus tähistatakse ning ehitatakse ülesse austust aborigeenide ja Torrese Väina saarte rahvaste ning ülejäänud Austraalia elanike vahel.  See nädal märgib tähtsaid sündmusi Austraalia põlisrahvaste ajaloos, milleks on 1967. aasta referendum ning 1992. aasta Mabo otsus.  Selle aasta rahvusliku leppimise nädala teemaks on "astugem järgmine samm", mis mõnede inimeste jaoks tähendab põhiseaduslikku tunnustamist.   

 • Bringing Them Home response unfinished 20 years later - Varastatud põlvkonna aruandest on möödas 20 aastat

  Bringing Them Home response unfinished 20 years later - Varastatud põlvkonna aruandest on möödas 20 aastat

  26/05/2017 Duration: 06min

  marks 20 years since the release of a damning report into the historical forced removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families. Following a national inquiry, the Bringing Them Home report marked a pivotal moment in addressing the issues surrounding the stolen generations.  - Sellel nädalal möödub 20 aastat hävitava rapordi avaldamisest, mis keskendus ajaloolisele väevõimuga Aborigeeni ja Torrese Väina laste oma perekondadest eemaldamisele.  Peale riiklikku uurimist avaldati raport nimega "Tooge nad koju", millest sai tähtis hetk varastatud põlvkonnaga suhtlemisel.   

 • Working as a beekeeper in Australia - Austraalias mesinikuna tööl

  Working as a beekeeper in Australia - Austraalias mesinikuna tööl

  26/05/2017 Duration: 11min

  Ville Tüve worked as a beekeeper in Australia. What did his work involve and how did he survive the 50 bee stings in one day? - Ville Tüve töötas Austraalias mesinikuna. Milline tema töö välja nägi ja kuidas ta elas üle ühe päeva jooksul 50 korda nõelata saamise?

page 5 from 6

Informações: