Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

SBS Australia Slovak news from 26 July 2020 - Správy SBS Austrália v slovenčine 26. júla 2020

Informações:

Synopsis

News bulletin in Slovak language on SBS Radio Australia from Sunday  26th July 2020, including coverage of COVID-19. - Súhrn správ zo slovenského vysielania Rádia SBS v Austrálii z nedele 26. júla 2020, vrátane pokrytia koronavírusu.