Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

New school year in Slovakia with masks and questions - Nový školský rok na Slovensku s rúškami

Informações:

Synopsis

Regular stringer report from Roman Risa in Bratislava.  - Pravidelný telefonát týždňa Romana Rišu z Bratislavy.