Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Misery, disaster and premature deaths in VIC aged care - Prof. Joseph Ibrahim - Starobince: ľudská bieda, utrpenie, najhoršia katastrofa - Prof. Joseph Ibrahim

Informações:

Synopsis

Feature about last week of pandemic State of Disaster in Victoria and new development in New Zealand, horrific stats in Victoria aged care centres.  - Širšie spravodajstvo z pandémie COVIDu-19 v Austrálii a na Novom Zélande, obrovské zlyhanie vlády Viktórie, nevyužitie armády, nečinnosť, nerešpektovanie kráľovskej vyšetrovacej komisie v starobincoch a iné chyby viedli k predčasnému umieraniu starších, šíreniu nákazy v štáte a policajnému zatvoreniu Viktórie so zákazmi, pokutami, zničenými živnosťami, nezamestnanosťou, narušením duševného zdravia a životov rodín.