Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Will the government set new migration targets in next week's Budget? - Zadá vláda v utorkovom rozpočte aj nové ciele v migračnej politike?

Informações:

Synopsis

Australia’s migration numbers have plunged during the pandemic, with numbers falling into negative levels for the first time since World War Two.It’s a massive blow to the economy, with the skills crisis and slow population growth likely to impact the post-COVID recovery for years to come. But experts say it’s not only the economy that will suffer, but also the rich cultural fabric of Australian society - Počty vysťahovalcov, ktorými disponuju migračné úrady vo svete, sa počas pandémie prudko prepadli, pričom priamo tu v Austrálii po prvýkrát od druhej svetovej vojny klesli na záporné hodnoty.Je to obrovská rana pre ekonomiku, pociťujeme nedostatok kvalifikovaných odborníkov. A to v kombinácii s pomalým rastom populácie pravdepodobne na niekoľko ďalších rokov poznačí ozdravný proces po pandémii.Ekonomika je však len jednou z postihnutých oblastí. Odborníci sa obávajú, že utrpí aj bohatá kultúrna štruktúra austrálskej spoločnosti.