Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Summary of news from Slovakia as of 16/5/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 16.máju 2021

Informações:

Synopsis

Listen to a report from our Slovak correspondent, Dennis Bartalský  - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského