Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Summary of news from Slovakia and historical events of as of 6/6/21 - Súhrn správ zo Slovenska a historický kalendár k 6.júnu 2021

Informações:

Synopsis

Report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský and summary of historical events as of 6/6/21. - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského a historický kalendár k 6.júnu 2021