Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Can you be a pilgrim and stay on your couch? - Môžeme byť pútnikom a zostať pritom na pohovke?

Informações:

Synopsis

Every year, close to four million mainly-Catholic people head to the small town of Lourdes in the south of France, for a pilgrimage.The focal point of the pilgrimage is a sanctuary where the Virgin Mary is said to have appeared in front of a young girl collecting firewood.But with the pandemic - the town is nearly empty, so Church authorities have resorted to using social media and live streamed events to bring Lourdes to them.  - Do pútnického mestečka Lurdy na juhu Francúzska smerujú každý rok takmer štyri milióny ľudí, prevažne katolíkov. Putujú do svätyne, kde sa 14 ročnému chudobnému dievčatku Bernadette, mala zjaviť Panna Mária.Kvôli pandémii je však mesto takmer prázdne a cirkev sa teda rozhodla pre radikálny krok. Pútnické miesto otvorila na internete. Prostredníctvom sociálnych médií sa tak veriaci môžu zúčastniť každoročnej púte, a to na diaľku.