Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Summary of news from Slovakia as of 1/8/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 1.augustu 2021

Informações:

Synopsis

Report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský as of 1/8/21  - Reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského k 1.augustu 2021