Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Štefan Štec also greeted us in Ruthenian - Štefan Štec nás pozdravil aj po rusínsky

Informações:

Synopsis

Štefan Štec is a charismatic singer of Ruthenian folk songs, easily captivating crowds with his persona.   - Štefan Štec je charizmatický spevák rusínskych ľudových piesní, ktorý dokáže svojím prejavom strhnúť davy.