Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Informações:

Synopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Slovak program, including news from Australia and around the world. - Po?úvajte rozhovory, ?rty a príbehy z pospolitosti v slovenskom programe Rádia SBS, vrátane správ z Austrálie a zo sveta

Episodes

 • What will Christmas be like in 2020? - Aké budú Vianoce v roku 2020?

  30/11/2020 Duration: 05min

  We don't have to be kids to ask ourselves the childish question: "what will happen to Christmas in this crazy year 2020"? The good news is that it will neither be canceled nor postponed.  Although the rules, some of which seem to have been far-fetched, are a reality this year.  - Nemusíme byť deťmi na to, aby sme si kládli detskú otázku: “čo bude s Vianocami v tento blaznivy rok 2020”?Dobrou správou je, že nebudú ani zrušené, a ani odložené na neskôr. Hoci pravidlá, z ktorých niektoré vyzerajú, akoby boli pritiahnuté za vlasy, sú tento rok realitou. 

 • “Anger's not going to cut it ", evaluates Matej Beňuš year 2020 - “Hnevanim sa nič nevyriešim”, hodnotí Matej Beňuš rok 2020

  30/11/2020 Duration: 06min

  Olympic Games Tokyo 2020 have not yet taken place and their 2021 version is still being shaped. Silver medalist from Rio Matej Beňuš hoped that he would be able to qualify again, but a lot has changed in 2020 and the big decider is still ahead of him. He would normally practice on the Whitewater Olympic Canal in Penrith in February.  But even that is not possible this year.  Zuzana Kovačičová spoke to him - Olympijské hry Tokio 2020 sa zatiaľ neuskutočnili a to, akú podobu bude mať ich náhrada v roku 2021 ešte nie je celkom známe. Medajlista z Ria Matej Beňuš dúfal, že sa mu podarí kvalifikovať opäť, ale rok 2020 mnohé zmenil a Mateja kvalifikácia ešte iba čaká. Normálne by vo februári spolu s ostatnými vodákmi trénoval na Olympijskom kanáli Whitewater v Penrith. Ale ani to tento rok nie je možné. Zhovárala sa s ním Zuzana Kovačičová 

 • Jankovská confessed - Jankovská sa priznala

  30/11/2020 Duration: 06min

  A group of Slovak judges including Monika Jankovská, former state secretary of the Justice Ministry, stand accused of corruption and abusing the powers of public officials.Now, after almost eight months in custody Jankovská started testifying and she confessed to committing crimes.   - Skupina slovenských sudcov vrátane Moniky Jankovskej, bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, je obvinená z korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa.Teraz, po takmer ôsmich mesiacoch vo väzení, začala Jankovská vypovedať a k páchaniu trestných činov sa priznala. 

 • International students look away from Australia to other study destinations - Zahraniční študenti odvracajú od Austrálie zrak

  28/11/2020 Duration: 04min

  Pandemic has also shaken the sector for international education. University campuses are empty and students, who have so far brought life and fun into everyday life, as well as money into the state and local budget, are gone. Australia was warned to prepare for reputational damage among international students from closed borders and lack of welfare support. Report by Catalina Florez and Zuzana Kovačičová - Pandémia korona vírusu zatriasla aj sektorom vzdelávania zahraničných študentov . Univerzitné fakulty sú prázdne a študenti, ktorí doteraz prinášali život a džavot do všedných dní, ako aj peniaze do štátneho i lokálneho rozpočtu, sú preč. Vláda dostáva varovanie, že ak sa nepostará o zahraničných študentov, príde o svoju dobrú povesť! Viac v reportáži Cataliny Florez a Zuzany Kovačičovej

 • Australia will continue to be Australia: PM says he won't change tack on China - Čína sa hnevá, ale Austrália zostane Austráliou

  23/11/2020 Duration: 04min

  Tensions between Australia and China continue as a document reportedly leaked from Chinese officials in Canberra lists China's complaints towards Australia.Prime Minister Scott Morrison isn't accepting responsibility for declining bilateral relations.Zuzana Kovačičová has the details, -  Napätie medzi Čínou a Austráliou sa prehlbuje. Z Čínskeho veľvyslanectva v Canberre unikol dokument, podľa ktorého sa Číne nepáči niekoľko konkrétnych rozhodnutí Austrálskej vlády. Ak ich vraj Austrália nezmení, bude to mať následky. Detaily spracovala Zuzana Kovačičová    

 • Breathe freely in Australia - Voľne dýchať v Austrálii

  22/11/2020 Duration: 03min

  2 years ago Slovak pharmacist Ľuboslava Hírešová visited Australia and she liked it so much that she recorded a video clip for her song here. Interestingly, Ľuboslava (AKA Lubic)  is not a professional singer. However, as a doctor of pharmacy she can competently say that music does heal! Zuzana Kovačičová spoke with her about singing and travelling.  - Doktorka farmácie Ľuboslava Hírešová navštívila pred 2 rokmi Austráliu a páčila sa jej natoľko, že tu nahrala videoklip ku svojej piesni. Zaujímavé pri tom je, že Lubic, ako si v umeleckom svete hovorí, nie je študovaná speváčka. Môže však kvalifikovane potvrdiť, že hudba lieči! Rozprávala sa s ňou Zuzana Kovačičová

 • Velvet revolution commemorations out-shadowed by anti government protest - Pamätné udalosti nežnej revolúcie zatienené protivládnym protestom

  22/11/2020 Duration: 06min

  Thousands of people came together in Bratislava on 17/11/2020, the day of commemorating the Velvet Revolution that brought down the Communist regime in 1989. Despite a ban on public gatherings, crowds protested against the government's coronavirus policies. Roman Riša has the details - 17. novembra, v deň pamiatky nežnej revolúcie, ktorou sa skončila vláda komunistickej strany Československa, sa v Bratislave zišli tisícky ľudí, aby protestovali proti opatreniam vlády v boji s pandémiou. Stalo sa tak  aj napriek zákazu verejných zhromaždení. Viac nám zatelefonoval kolega Roman Riša 

 • Sydney Slovaks in 2020 - Sydnejskí Slováci v roku 2020

  21/11/2020 Duration: 15min

  On 1.11.2020 The Slovak Community in Sydney held another Annual General Assembly, during which they recapped this past year, outlined what’s planned in the coming year and they also elected a new executive committee. Zuzana Kovacicova reports,  - Členovia Slovenskej komunity v Sydney sa 1.novembra stretli na valnom zhromaždení, počas ktorého hodnotili ušlý rok, plánovali nastávajúci rok a volili svojich zástupcov.Zuzana Kovačičová ponúka v reportáži rozhovory s niektorými jej členmi 

 • Remembrance Day 2020 - Spomienkový deň 2020

  21/11/2020 Duration: 04min

  Remembrance Day commemorations were a little different this year because of the coronavirus pandemic.After ANZAC Day ceremonies were disrupted in April, on November the 11th Australians also had a chance to reflect on the year. - Pamätný deň, 11.november bol tento rok iný. Avšak tak ako aprílové spomienky na ANZAC, aj tentoraz sme sa mali príležitosť zastaviť a zamyslieť. Hoci len pri televíznych obrazovkách.

 • Fico calls for referendum - Fico žiada referendum

  14/11/2020 Duration: 06min

  Current members of Slovak opposition party SMER as well as its former members in HLAS have decided to use a weapon of the heaviest caliber, the referendum. They believe that they can initiate early elections and consequently, fall of the current government led by Igor Matovič. Reasons behind their decision are outlined in a phone call from Bratislava, by our colleague Roman Riša  - Opozičný SMER a jeho odídenci v strane HLAS sa rozhodli nasadiť proti súčasnej vláde zbraň najťažšieho kalibru, referendum. Veria, ze ním vyvolajú predčasné voľby a ukončia fungovanie premiéra Igora Matoviča. O dôvodoch hovorí v pravidlenom telefonáte z Bratislavy náš kolega, Roman Riša. 

 • Freedom of November 1989 - Sloboda novembra 1989

  14/11/2020 Duration: 08min

  As part of the commemorations of the peaceful Velvet Revolution that toppled the Communist regime in former Czechoslovakia 31 years ago, we speak with founders of GLOBAL SLOVAKIA, a not-for-profit organization that shares Slovakia with the world. The Velvet Revolution paved the way for democratic and economic reforms in the former Soviet satellite and Zuzana Palovic with Gabriela Bereghazyova remind us of freedom as we should not take it for granted even today, 31 years after the Iron Curtain was lifted!  - V rámci spomienok na mierovú zamatovú revolúciu, ktorá pred 31 rokmi zvrhla komunistický režim v bývalom Československu, hovoríme so zakladateľmi neziskovej organizácie GLOBAL SLOVAKIA, ktorá “zdieľa” Slovensko so svetom. Nežná revolúcia pripravila cestu pre demokratické a ekonomické reformy a Zuzana Palovič s Gabrielou Beregházyovou nám pripomenú cenu slobody. Ktorú by sme ju nemali brať ako samozrejmosť ani dnes, 31 rokov po páde železnej opony! 

 • Being home and away - Naraz doma aj v zahraničí

  14/11/2020 Duration: 16min

  Zuzana Kovacicova talks to Daniela Bucko, the wife Andrej Bucko, Executive producer and SBS Slovak broadcaster, about their holiday in Slovakia, which was extended to 8 months due to a pandemic and closed borders.  - V roku 2020 sa mnohé skomplikovalo. Zuzana Kovačičová sa rozprávala s Danielou Bučkovou, manželkou šéfredaktora Slovenského vysielania SBS o ich dovolenke na Slovensku, ktorá sa kvôli pandémii a zatvoreným hraniciam predĺžila na 8 mesiacov. 

 • Virus gone, borders the priority - Hašterenie premiérov o otvorení vnútorných hraníc nemá konca

  11/11/2020 Duration: 04min

  SBS Newsroom feature about the current COVID-19 situation in Australia with international and internal borders still an issue.  - Koronavírus z Austrálie mizne, Melbourne tucet dní bez nákazy, ale vážnou otázkou stále ostávajú vonkajšie i vnútorné hranice krajiny. 

 • High profile Slovak judges, policemen, politicians and mafia meet behind bars - Vysokí sudcovia, policajti, politici a mafiánski podnikatelia sa stretávajú už za mrežami

  11/11/2020 Duration: 07min

  Regular stringer report from Roman Risa in Bratislava.  - Pravidelný telefonát týždňa kolegu Romana Rišu z Bratislavy. 

 • Slovak Andrea Beniačová from Sydney helps kids in Thailand - Andrea Beniačová zo Sydney pomáha deťom v Thajsku

  11/11/2020 Duration: 09min

  Interview by Naďa Uváčiková with Slovak Andrea Beniačová from Sydney about her trip with her husband to Thailand last year to help kids in Chiang Mai.   - Rozhovor spolupracovníčky Nade Uváčikovej s Andreou Beniačovou zo Sydney, ktorá vlani strávila vedno s manželom posledné tri mesiace roka v Thajsku, kde v rámci charity pomáha deťom. 

 • Czech and Slovak Film Festival in Melbourne survived - Náš filmový festival v Austrálii sa nepreruší, tituly sú lákavé

  04/11/2020 Duration: 10min

  Interview with Slovak Lubica Shannon from Melbourne organizing committee of the annual Czech and Slovak Film Festival in Australia (CASFFA) about 2020 edition of the popular event surviving pandemic in the worst hit city, The new movies are attractive and the cinema unusual.  - Rozhovor s Ľubou Shannonovou z organizačného výboru Festivalu českých a slovenských filmov v Austrálii (CASFFA) o preloženom, ale zachránenom ročníku 2020 v Melbourne, ktorý si tak vytrpel. Diela sú lákavé, nové a mimoriadne výnimočné bude aj prostredie zaujímavého kina. Podrobnosti už len v príspevku.   

 • Ján Havjar about the legacy of All Saints - Ján Havjar o odkaze Dušičiek

  04/11/2020 Duration: 07min

  Father Jan Havjar from Melbourne talks about the legacy and meaning of All Saints and about the purpose of life.  - Melbournský evanjelický kňaz slovenského Zboru Krista Pána v Lavertone Ján Havjar sa prihovára k veriacim a všetkým  krajanom o odkaze sviatku svätých, pamiatky zosnulých a zmysle života vo viere počas týchto ťažkých pandemických Dušičiek. 

 • Two female Premiers still fighting for borders opening - Premiérky dvoch štátov stále v spore o otvorení hraníc

  04/11/2020 Duration: 04min

  With coronavirus numbers lower, health risks lower in each state and relaxing the restrictions, the biggest issue remains the internal borders. Newly elected Premier of QLD and Premier of NSW still fighting for opening Queensland for all. WA made soft relaxation.   - Súhrn informácií o stave pandémie v Austrálii, znižujúcich sa číslach, uvoľnení obmedzení a odstránení nepríjemných hraníc medzi jednotlivými štátmi. Najviac hádok je medzi Queenslandom a Novým Južným Walesom, lebo Queensland nechce otvoriť hranice okrem s Viktóriou ani pre Sydneyčanov, a tak dve dámy, znovuzvolená premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuková a premiérka NSW Gladys Berejiklianová stupňujú spor o tejto citlivej otázke. Západná Austrália urobila mierne ústupky.  

 • Worlds first - More than 3,5 mil Slovaks tested in one weekend - Tri a pol milióna Slovákov otestovaných za víkend

  04/11/2020 Duration: 06min

  Regular stringer report from Roman Risa in Bratislava.  - Pravidelný telefonát týždňa Romana Rišu z Bratislavy. 

 • Slovak: The Uluru Statement from the Heart

  04/11/2020 Duration: 04min

  Vyhlásenie Uluru zo srdca (v originále Uluru from the Heart) je akousi pozvánkou pre Austrálčanov. Je to cesta urovnania medzi ľuďmi Prvého národa a Austrálčanmi. Vytyčuje trasu k uznaniu Prvého národa v austrálskej ústave, navrhuje štrukturálne zmeny na troch frontoch – Hlas, Zmluva a Pravda. Toto vyhlásenie bolo prijaté a vydané v máji 2017 na zhromaždení v Uluru, a dva roky konzultované v cieľavedomom dialógu pod vedením Prvého národa. Hľadá ustanovenie vzťahu medzi Prvými národmi a austrálskym ľudom založenom na pravde, spravodlivosti a sebaurčení, aby sa mohlo pohnúť vpred smerom k zmiereniu bez odstúpenia suverenity.

page 9 from 12