Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Is Australia ready to legislate against coercive control? - Nazveme vynútenú kontrolu v partnerskom zväzku kriminálnym činom?

Informações:

Synopsis

The vast majority of women murdered by their partners in Australia are subject to manipulation and a pattern of behavior that experts call coercive control.The criminalization of such behavior could help women, which is why it is now being discussed in parliament. However, domestic violence is a very broad issue and calling it a crime is not enough.  - Drvivá väčšina žien zavraždených ich partnermi v Austrálii je vystavená manipulácii a typu správania, ktorý odborníci nazývajú donucovacou kontrolou.Kriminalizácia takéhoto správania by mohla ženám pomôcť, a aj preto sa o nej teraz hovorí v parlamente. Domáce násilie je však veľmi široký pojem a nazvať ho trestným činom nestačí.