Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Expert panel says COVID-19 disaster could have been avoided - Nezavislý výbor tvrdí, že hrôzam COVID-19 sa dalo zabrániť

Informações:

Synopsis

COVID-19 infections are surging in the Americas, with the region facing new variants and an insufficient supply of vaccines. It comes as a report concludes the pandemic was preventable and could have been avoided.Former New Zealand Prime Minister and panel member, Helen Clark says there were catastrophic results globally, because most waited to see how the virus was spreading, until it was too late to contain it. - Ochorenie COVID-19 sa v Amerike aj naďalej šíri, región čelí novým variantom a nedostatočnému prísunu vakcín.To všetko v čase, keď nezávislý výbor vydal správu, podľa ktorej sa pandémii dalo predísť. Bývalá novozélandská premiérka a členka výboru Helen Clark hovorí, že globálne došlo ku katastrofickým výsledkom, pretože väčšina krajín čakala, ako sa bude vírus šíriť, až bolo príliš neskoro na jeho zastavenie.