Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Summary of news from Slovakia as of 25/7/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 25.júlu 2021

Informações:

Synopsis

Report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský as of 25/7/21.    - Reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského k 25.júlu 2021