Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Prečo a ako vyplniť Census 2021

Informações:

Synopsis

V Austrálii sa každých päť rokov v rámci sčítania ľudí odpovedá na množstvo otázok. Napríklad o veku, kultúre, náboženstve, pôvode či vzdelaní. 10. augusta je noc sčítania a údaje získané od viac ako 25 miliónov ľudí pomôžu vládam, podnikom a komunitným skupinám urobit kvalifikované rozhodnutia nielen o infraštruktúre a službách pre Austrálčanov.